^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka

Temeljem članka 18.a, stavka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka («Narodne novine» broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.) i članka 37. Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća (2016/679) o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar II Marina Latinović 11.06.2018. godine, donosi

O D L U K U

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Članak 1.

 

            Goran Božić, bacc.admin.publ., tajnik Dječjeg vrtića Vukovar II, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka Dječjeg vrtića Vukovar II.

 

Članak 2.

 

            Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće poslove:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti podataka i Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka,
  • upozorava voditelja obrade osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja,
  • djeluje kao kontaktna i surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka,
  • pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

           

Članak 3.

            Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

Članak 4.

Službeni kontakt - podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Dječjeg vrtića Vukovar II su:

- e- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- službeni telefon broj: 032/441-288,

  

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Vukovar II. O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvjestit će se Agencija za zaštitu osobnih podataka.

 

 

                                                                               

KLASA: 004-01/18-01/01

URBROJ: 2196/01-JT-5-01-18-02

Vukovar, 11.06.2018. godine

Copyright © 2017 DV Vukovar II