^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

IZVJEŠĆE Povjerenstva za izbor kandidata po raspisanom natječaju za radno mjesto odgojitelja (m/ž)

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

V U K O V A R

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

za radno mjesto odgojitelja

 

KLASA: 112-01/19-02/01

URBROJ: 2196/01-JT-5-04-19-03

Vukovar, 14. veljače 2019.

IZVJEŠĆE

Povjerenstva za izbor kandidata po raspisanom natječaju za radno mjesto odgojitelja (m/ž)

- tri (3) izvršitelja za rad na neodređeno puno radno vrijeme, raspisan 28.01.2019. godine

Opširnije...

POZIV Za provjeru znanja, vještina i sposobnosti putem pisanog testa

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

Kardinala Alojzija Stepinca 46

Vukovar

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

za obavljanje poslova odgojitelja/ice

 

 KLASA: 112-01/19-02/01

URBROJ: 2196/01-JT-5-04-19-02

Vukovar, 07. veljače 2019.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor odgojitelja/ice 

(3 izvršitelja za rad na neodređeno puno radno vrijeme)

u Dječjem vrtiću Vukovar II, objavljuje

        

POZIV

Za provjeru znanja, vještina i sposobnosti putem pisanog testa

Opširnije...

Natječaj za radno mjesto odgojitelja (m/ž) - 3 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

VUKOVAR

 

KLASA: 112-01/19-02/01

URBROJ: 2196/01-JT-5-05-19-01

Vukovar, 28. siječanj 2019.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 51. i članka 67. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA:012-03/18-01/01 URBROJ:2196/01-JT-5-05-18-01) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II raspisuje

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA:

 

 

ODGOJITELJ  (m/ž):

  • tri (3) izvršitelja za rad na neodređeno puno radno vrijeme

Opširnije...

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice Dječjeg vrtića Vukovar II

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/01, 94/13), članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-04-14-03) od 20 kolovoza 2014. godine, članka 28. 1.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 601-02/17-02/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-06) od 06. listopada 2017. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 54. sjednici, održanoj 22. veljače 2018. godine, donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/18-05-3/54, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01 ) o raspisivanju natječaja:

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice Dječjeg vrtića Vukovar II

Opširnije...

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto: VODITELJ/-ICA RAČUNOVODSTVA.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13), te čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (Klasa: 012-03/14-01/01, Urbroj: 2196/01-JT-5-04-14-03, od 20.kolovoza 2014. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 51. sjednici održanoj 18. Prosinca 2017. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos (KLASA:601-02/17-05-3/51, URBROJ:2196/01-JT-5-05-17-03), te sukladno navedenoj Odluci raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

 

za radno mjesto: VODITELJ/-ICA RAČUNOVODSTVA.

Opširnije...

Copyright © 2017 DV Vukovar II