^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

POZIV Za provjeru znanja, vještina i sposobnosti putem pisanog testa

Pisani test za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održat će se dana 14. veljače 2019. godine ( četvrtak ) u  8:00  sati u prostorijama Dječjeg vrtića Vukovar II, Kardinala Alojzija Stepinca 46 u Vukovaru.

Testiranje s kandidatima se provodi u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti kandidata za obavljanje posla.

 

I. Povjerenstvo je utvrdilo da su formalne uvjete za pristup pisanom testiranju ispunili sljedeći kandidati te isti mogu pristupiti testiranju u navedeno vrijeme:

  1. D.C.
  2. S.B.
  3. S.G.
  4. G.K.
  5. T.P.
  6. J.P.
  7. A.A.

 

II. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge zbog kojih pojedini kandidat eventualno ne pristupi testiranju u naznačeno vrijeme. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidati koji ne predoče osobnu iskaznici ili putovnicu.

 

III. PRAVILA I PODRUČJE TESTIRANJA

Testiranje traje 80 minuta. Kandidati/kinje su dužni/e pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Prvi dio pisanog testiranja sastoji se od provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja/ice i sadrži osam pitanja. Svako pitanje može se vrednovati od 0 do 9 bodova, ovisno o točnosti odgovora. Drugi dio pisanog testiranja sastoji se od provjere vladanjem srpskim jezikom i ćiriličnim pismom (kandidati/kinje će dobiti stručni tekst na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, koje je potrebno prevesti na srpski jezik i ćirilično pismo) Ova provjera vrši se sukladno uvjetima iz natječaja,  u kojima kandidati/kinje uz Opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i posebne uvjete temeljem članka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ( NN 52/00, 56/00 ). Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju, te će ovisno  o uspjehu na testiranju, vršiti i rangiranje kandidata. Tako će Upravnom vijeću biti predloženi kandidati/kinje sa najvećim brojem bodova.

 

 Pisano testiranje sastoji se od provjere znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta, a pitanja će se odnositi iz područja:

1. Nacionalni okvirni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

( 2014. godina )

2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe

( Službeni vjesnik „Narodne novine“ broj 63/2008 )

3. Statut Dječjeg vrtića Vukovar II

( 2018. godine – mrežne stranice DV Vukovar II )

4. „Življenje djece u vrtiću“

( Arjana Miljak, 2009. godine )

 

Rezultati pisanog testiranja bit će objavljeni na web stranici Dječjeg vrtića Vukovar II ( http://www.dv-vukovar2.hr/ ) i oglasnoj ploči Vrtića 14. veljače 2019. godine.Ukoliko dva ili više kandidata/kinja  ostvare isti broj bodova na pisanom testiranju, provest će se intervju kojim Povjerenstvo utvrđuje interese i motivaciju za rad u Vrtiću. O ovome će kandidati/kinje biti naknadno obavješteni. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 5. Nakon provedenog pisanog testiranja i intervjua povjerenstvo će sastaviti konačnu Rang listu kandidata/kinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru. Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti podnosi se ravnatelju i Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar II na donošenje Odluke o izboru.

IV Ovaj poziv objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića.

 

                                                                                      Predsjednica Povjerenstva

                                                                                        Zagorka Letica, odgojitelj

Copyright © 2017 DV Vukovar II