^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

IZVJEŠĆE Povjerenstva za izbor kandidata po raspisanom natječaju za radno mjesto odgojitelja (m/ž)

I.

Po pregledu predane dokumentacije za natječaj, dana 07.02.2019. godine, Povjerenstvo je utvrdilo da su formalne uvjete za pristup pisanom testiranju ispunili kandidati:

 1. D.C.
 2. S.B.
 3. S.G.
 4. G.K.
 5. T.P.
 6. J.P.
 7. A.A.

II.

Povjerenstvo je 14.02.2019. godine, s početkom u 8:00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Vukovar II provelo pisanu provjeru znanja s kandidatima koji su ispunili formalne uvjete. Pisanom testiranju pristupilo je šest kandidata, i to:

 1. D.C.
 2. S.B.
 3. S.G.
 4. T.P.
 5. J.P.
 6. A.A.

 Kandidati koji nisu pristupili  pisanom testiranju  te se smatra da su povukli prijavu na natječaj:

 1. G.K

  III.

Na pisanoj provjeri znanja i sposobnosti kandidati su postigli sljedeći broj bodova:

 1. 1. S.B. -------------------------------- 32 boda
 2. 2. A.A. -------------------------------- 32 boda
 3. 3. D.C. ------------------------------- 29 bodova
 4. 4. S.G.. -------------------------------15 bodova
 5. 5. J.P. ---------------------------------15 bodova
 6. 6. T.P. --------------------------------- 7 bodova

IV.

Zaključak

Povjerenstvo zaključuje da su najbolja tri rezultata na pisanoj provjeri znanja ostvarili kandidati S.B., A.A. i D.C.

Ovo Izvješće sa rang listom postignutih bodova  podnosi se ravnateljici Dječjeg vrtića Vukovar II i Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar II na daljnje odlučivanje.

 

Predsjednica Povjerenstva

Zagorka Letica

Copyright © 2017 DV Vukovar II