^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Poziv na pisanu provjeru znanja za natječaj tajnika (m/ž)

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

V U K O V A R

 

KLASA: 112-01/18-08/02

URBROJ: 2196/01-JT-5-01-18-01

Vukovar, 23. srpnja 2018.

 

 

POZIV NA PISANU PROVJERU ZNANJA

za radno mjesto tajnika (m/ž) – natječaj objavljen 11.07.2018.

 

 

Povjerenstvo je utvrdilo da su formalne uvjete za pristup pisanom testiranju ispunili sljedeći kandidati:

 1. Vesna Pavlović
 2. Dejana Lukić
 3. Goran Božić

Pisana provjera znanja će se održati dana 26. srpnja 2018. godine (četvrtak) u prostorijama Dječjeg vrtića Vukovar II, Kardinala Alojzija Stepinca 46, Vukovar, s početkom u 10 sati.

Za kandidata koji ne pristupi pismenoj provjeri znanja ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Pisana provjera znanja traje 60 minuta i sastoji se od 10 pitanja, svako pitanje se može vrednovati od 0 do 2 boda.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje,
 • razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Ukoliko pojedini kandidat prekrši neko od navedenih pravila, bit će udaljen s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat se neće ocjenjivati.

Nakon provedene pismene provjere Povjerenstvo utvrđuje Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanoj provjeri, te će ovisno o uspjehu, vršiti i rangiranje kandidata. Tako će Upravnom vijeću biti predložen kandidat sa najvećim brojem bodova.

Ukoliko dva ili više kandidata ostvare isti broj bodova na pisanom testiranju, provest će se intervju kojim Povjerenstvo utvrđuje interese i motivaciju za rad u Vrtiću.

O rezultatima pisane provjere znanja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Pravni izvori za pismenu provjeru znanja:

 • Zakon o radu (NN 93/14, 127/17),
 • Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08),
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
 • Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00, 56/00),
 • Statut Dječjeg vrtića Vukovar II.

                                                                                                           Predsjednica povjerenstva

Mirjana Vlašić

Copyright © 2017 DV Vukovar II