^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Obavijest kandidatima za natječaj - Odgojitelj predškolske djece (m/ž)

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

V U K O V A R

 

KLASA: 112-01/18-08/03

URBROJ: 2196/01-JT-5-01-18-01

Vukovar, 23. srpnja 2018.

 

 

ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž) – 2 izvršitelja

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i

Program osposobljavanja za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva

 

 

Povjerenstvo je utvrdilo da su formalne uvjete ispunili sljedeći kandidati:

  1. Mirela Đuričić Nikolić
  2. Srđan Tatić

S kandidatima će biti proveden razgovor s članovima Povjerenstva, a o terminima razgovora kandidati će biti telefonskim putem obaviješteni.

O rezultatima razgovora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

 

                                                                                                           Predsjednica povjerenstva

Mirjana Vlašić

Copyright © 2017 DV Vukovar II