^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Izvješće Povjerenstva za izbor kandidata po raspisanom natječaju za radno mjesto tajnika (m/ž) na određeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

V U K O V A R

 

KLASA: 112-01/18-07/01

URBROJ: 2196/01-JT-5-02-18-01

Vukovar, 26. srpnja 2018.

 

IZVJEŠĆE

Povjerenstva za izbor kandidata po raspisanom natječaju za radno mjesto tajnika (m/ž) na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj

 

Po pregledu predane dokumentacije za natječaj, dana 23.07.2018. godine, Povjerenstvo je utvrdilo da su formalne uvjete za pristup pisanoj provjeri znanja ispunili kandidati:

 1. Vesna Pavlović
 2. Dejana Lukić
 3. Goran Božić

Kandidati koji nisu ispunili formalne uvjete za pristup provjeri znanja:

 1. Irena Rajšić – ne zadovoljava uvjete natječaja (neodgovarajuća struka),
 2. Željko Rukavina – nepotpuna dokumentacija,
 3. Marinko Stojaković – nepotpuna dokumentacija,
 4. Tea Paradžiković – nepotpuna dokumentacija,
 5. Renata Filić – nepotpuna dokumentacija.

Nakon provedene pisane provjere znanja, održane 26.07.2018. godine, s početkom u 10 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Vukovar II, Povjerenstvo je utvrdilo da su kandidati pristupili pismenoj provjeri znanja i ostvarili sljedeći broj bodova:

 1. Goran Božić          16/20
 2. Dejana Lukić      14,5/20
 3. Vesna Pavlović     14/20

Povjerenstvo zaključuje da je najbolji rezultat na pisanoj provjeri znanja ostvario kandidat Goran Božić.

Ovo Izvješće se podnosi ravnateljici i Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar II na daljnje odlučivanje.

 

 

Predsjednica Povjerenstva

Mirjana Vlašić

Copyright © 2017 DV Vukovar II