^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Izvješće Povjerenstva za izbor kandidata po raspisanom natječaju za radno mjesto odgojitelja predškolske djece (m/ž)

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

V U K O V A R

 

KLASA: 112-01/18-07/01

URBROJ: 2196/01-JT-5-02-18-02

Vukovar, 26. srpnja 2018.

IZVJEŠĆE

Povjerenstva za izbor kandidata po raspisanom natječaju za radno mjesto odgojitelja predškolske djece (m/ž) – 2 izvršitelja
Program osposobljavanja za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva i
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Po pregledu predane dokumentacije za natječaj, dana 23.07.2018. godine, Povjerenstvo je utvrdilo da su formalne uvjete za Program osposobljavanja za stjecanje odgovarajućeg radnog iskustva za radno mjesto odgojitelja (m/ž) ispunili:

  1. Srđan Tatić
  2. Mirela Đuričić Nikolić

Prijava za natječaj na Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja (m/ž) nije bilo.

Nakon provedenog razgovora s kandidatima, 25.07.2018. godine, Povjerenstvo je utvrdilo da su razgovoru s članovima Povjerenstva pristupili kandidati:

  1. Mirela Đuričić Nikolić
  2. Srđan Tatić                      

Povjerenstvo je utvrdilo da je kandidat Mirela Đuričić Nikolić ostvarila prednost u odnosu na kandidata Srđana Tatića, jer posjeduje privremeno rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za pristup i bavljenje reguliranom profesijom odgojiteljice u dječjem vrtiću u Republici Hrvatskoj.

Ovo Izvješće se podnosi ravnateljici i Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar II na daljnje odlučivanje.

 

 

Predsjednica Povjerenstva

Mirjana Vlašić

Copyright © 2017 DV Vukovar II