^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

IZVJEŠĆE Povjerenstva za izbor kandidata po raspisanom natječaju za radno mjesto odgojitelja (m/ž) - objavljen 26.11.2018.

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

V U K O V A R

 

KLASA: 112-01/18-07/02

URBROJ: 2196/01-JT-5-02-18-01

Vukovar, 10. prosinac 2018.

IZVJEŠĆE

Povjerenstva za izbor kandidata po raspisanom natječaju za radno mjesto odgojitelja (m/ž)

- pet (5) izvršitelja za rad na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2019.

- jedan (1) izvršitelj za rad na određeno puno radno vrijeme – zamjena zaposlenika na bolovanju

I.

Po pregledu predane dokumentacije za natječaj, dana 06.12.2018. godine, Povjerenstvo je utvrdilo da su formalne uvjete za pristup razgovoru ispunili kandidati:

 1. A.A.
 2. D.C.
 3. S.B.
 4. N.T.
 5. S.G.
 6. A.M.
 7. T.P.

Kandidati koji nisu ispunili formalne uvjete za pristup provjeri znanja:

 1. G.K.                - nepotpuna dokumentacija
 2. M.M.Č.           - nepotpuna dokumentacija
 3. I.D.                 - neodgovarajuća stručna sprema

II.

Povjerenstvo je 10.12.2018. održalo razgovor s kandidatima koji su ispunili formalne uvjete.

Kandidati koji nisu pristupili natječaju te se smatra da su povukli prijavu na natječaj:

 1. S.G.

III.

Na osnovu provedenog razgovora s kandidatima Povjerenstvo predlaže sljedeće kandidate za prijem u radni odnos na radno mjesto odgojitelja (m/ž):

- pet (5) izvršitelja za rad na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2019. godine:

 1. A.A.
 2. D.C.
 3. S.B.
 4. N.T.
 5. T.P.

- jedan (1) izvršitelj za rad na određeno puno radno vrijeme – zamjena zaposlenika na bolovanju:

 1. A.M.

IV.

Ovo Izvješće se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar II na daljnje odlučivanje.

 

 

Predsjednica Povjerenstva

Marina Latinović

Copyright © 2017 DV Vukovar II