^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice Dječjeg vrtića Vukovar II

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,107/01, 94/13), članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-04-14-03) od 20 kolovoza 2014. godine, članka 28. 1.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 601-02/17-02/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-06) od 06. listopada 2017. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 54. sjednici, održanoj 22. veljače 2018. godine, donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/18-05-3/54, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01 ) o raspisivanju natječaja:

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice Dječjeg vrtića Vukovar II

Opširnije...

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto: VODITELJ/-ICA RAČUNOVODSTVA.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13), te čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (Klasa: 012-03/14-01/01, Urbroj: 2196/01-JT-5-04-14-03, od 20.kolovoza 2014. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 51. sjednici održanoj 18. Prosinca 2017. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos (KLASA:601-02/17-05-3/51, URBROJ:2196/01-JT-5-05-17-03), te sukladno navedenoj Odluci raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J 

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

 

za radno mjesto: VODITELJ/-ICA RAČUNOVODSTVA.

Opširnije...

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto: TAJNIK/-CA.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13), te čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (Klasa: 012-03/14-01/01, Urbroj: 2196/01-JT-5-04-14-03, od 20.kolovoza 2014. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na  51. sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos (KLASA:601-02/17-05-3/51, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-02), te sukladno navedenoj Odluci raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J 

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 

za radno mjesto: TAJNIK/-CA.

Opširnije...

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto DOMAR – LOŽAČ - VOZAČ.

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br. 10/97, 107/07 i 94/13), te čl. 41. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (Klasa: 012-03/14-01/01, Urbroj: 2196/01-JT-5-04-14-03, od 20.kolovoza 2014. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 51. sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za prijem u radni odnos (KLASA:601-02/17-05-3/51,  URBROJ:2196/01-JT-5-05-17-01), te sukladno navedenoj Odluci raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J 

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

za radno mjesto DOMAR – LOŽAČ - VOZAČ.

Opširnije...

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/17-05-3/49, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-04 ) od 30. studenog  2017. godine o raspisivanju natječaja:

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto

 ODGOJITELJ  PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž) – 1 izvršitelj

Opširnije...

Natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja

Temeljem članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/17-05-3/44, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-01 ) od 19. rujna 2017. godine o raspisivanju natječaja:

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto
ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž) – 1 izvršitelj

Opširnije...

NATJEČAJ ZA POMOĆNOG RADNIKA U VRTIĆU

Temeljem članka 41. Stavka 7. Statuta (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-04-14-03), od 20. kolovoza 2014. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 43. sjednici održanoj 15. rujna 2017. godine, donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/17-05-3/43, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-02) o raspisivanju natječaja:

N A T J E Č A J

za radno mjesto

Opširnije...

Natječaj za odgojitelje

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine", broj: 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 41. Statuta (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-04-14-03), od 20. kolovoza 2014. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 42. sjednici održanoj 01. rujna 2017. godine, donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/17-05/42 ,URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-02) o raspisivanju natječaja:Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine", broj: 10/97, 107/07 i 94/13), te članka 41. Statuta (KLASA: 012-03/14-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-04-14-03), od 20. kolovoza 2014. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 42. sjednici održanoj 01. rujna 2017. godine, donijelo je Odluku (KLASA: 601-02/17-05/42 ,URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-02) o raspisivanju natječaja:


N A T J E Č A J

za radno mjesto

1. ODGOJITELJ - 2 izvršitelja M/Ž:
a) na određeno puno radno vrijeme – do 30. lipnja 2018. godine,
b) na određeno puno radno vrijeme – zamjena za bolovanje.

Opširnije...

Copyright © 2017 DV Vukovar II