^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Izmjene i dopune Pravilnika o radu

Članak 1.

Iza članka 66. dodaje se novi članak 66a. koji glasi:

Radnik koji u tekućoj godini ostvari pravo na godišnji odmor ima pravo na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora u iznosu kojeg utvrdi Osnivač.

Isplata regresa izvršit će se u cijelosti jednokratno.

Članak 2.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar II.

Predsjednica Upravnog Vijeća

                                                                                   Lidija Miletić, prof.

Copyright © 2017 DV Vukovar II