^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Lista upisa za pedagošku 2021./2022. godinu

Sukladno članku 19. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar II (KLASA:601-02/20-02/03, URBROJ:2196/01-JT-5-05-20-04), objavljujemo Listu upisa za pedagošku 2021./2022. godinu.

Сагласно члану 19. Правилника о упису деце и остваривању права и обавеза корисника услуга у Дечјем вртићу Вуковар II (КЛАСА:601-02/20-02/03, УРБРОЈ:2196/01-ЈТ-5-05-20-04), објављујемо Листу уписа деце у педагошку 2021./2022. годину.

 

Zapisnik o radu Povjerenstva za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2021./2022. godinu

Lista upisa za pedagošku 2021./2022. godinu

Листа уписа за педагошку 2021./2022. годину

Odluka Upravnog vijeća o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2021./2022. godinu

 

Poštovani roditelji. molimo Vas da do dana sklapanja Ugovora dostavite dokumentaciju koja nedostaje, jer u suprotnom se Ugovor neće sklopiti. Termini potpisivanja Ugovora bit će naknadno objavljeni.

Поштовани родитељи, молимо Вас да до дана склапања Уговора доставите документацију која недостаје, јер у супротном се Уговор неће склопити. Термини потписивања Уговора биће накнадно објављен

Javni poziv za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2021./2022. godinu

Dječji vrtić Vukovar II raspisuje Javni poziv za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2021./2022. godinu, koji počinje dana 04.05.2021. i traje do 12.05.2021.

Vaše Zahtjeve za upis možete predati:

  • osobnim dolaskom na adresu Centralnog objekta „Radost“ Dječjeg vrtića Vukovar II, Kardinala Alojzija Stepinca 46, u Vukovaru, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati,
  • putem pošte na adresu Kardinala Alojzija Stepinca 46, 32 000 Vukovar, sa naznakom „Upis djece“.

Дечји вртић Вуковар II расписује Јавни позив за упис деце у програме предшколског васпитања и образовања за педагошку 2021./2022. годину, који почиње дана 04.05.2021. и траје до 12.05.2021.

Ваше Захтеве за упис можете предати:

  • личним доласком на адресу Централног објекта "Радост" Дечјег вртића Вуковар II, Кардинала Алојзија Степинца 46, у Вуковару, у времену од 8,00 до 14,00 часова,
  • путем поште на адресу Кардинала Алојзија Степинца 46, 32 000 Вуковар, са назнаком "Упис деце"

Javni poziv za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2021./2022. godinu/Јавни позив за деце у програме предшколског васпитања и образовања за педагошку 2021./2022.годину

Prilozi/Прилози:

Zahtjev za upis/Захтев за упис

Inicijalni upitnik/Иницијални упитник

Privola/Сагласност

 

Natječaj za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2020./2021. godinu

Dječji vrtić Vukovar II raspisuje Natječaj za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2020./2021. godinu, koji počinje dana 13.05.2020. i traje do 21.05.2020. Vaše Zahtjeve za upis možete predati:

  • osobnim dolaskom na adresu Centralnog objekta „Radost“ Dječjeg vrtića Vukovar II, Kardinala Alojzija Stepinca 46, u Vukovaru, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati te predajom dokumentacije na ulazu u objekt,
  • putem pošte na adresu Kardinala Alojzija Stepinca 46, 32 000 Vukovar, sa naznakom „Upis djece“,
  • putem elektroničke pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (dostava skenirane dokumentacije).

Дечји вртић Вуковар II расписује Конкурс за упис деце у програме предшколског васпитања и образовања за педагошку 2020./2021. годину, који почиње дана 13.05.2020. и траје до 21.05.2020. Ваше Захтеве за упис можете предати:

  • личним доласком на адресу Централног објекта "Радост" Дечјег вртића Вуковар II, Кардинала Алојзија Степинца 46, у Вуковару, у времену од 8,00 до 14,00 часова и предајом документације на улазу у објекат,
  • путем посште на адресу Кардинала Алојзија Степинца 46, 32 000 Вуковар, са назнаком "Упис деце",
  • путем електроничке поште поште на адресу Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (достава скениране документације).

 

Natječaj za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2020./2021. godinu

 

Prilozi/Прилози:

 

Zahtjev za upis / Захтев за упис

Inicijalni upitnik / Иницијални упитник

Privola za obradu podataka / Сагласност за обраду података

Lista upisa za pedagošku 2019./2020. godinu

Roditelji koji su podnijeli Zahtjev za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Vukovar II za pedagošku 2019./2020. godinu mogu se javiti u Upravu vrtića, Kardinala Alojzija Stepinca 46, Vukovar u cilju sklapanja Ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi od 23.07.-31.08.2019. godine, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Roditelji koji ne pristupe potpisivanju Ugovora ili ne dostave potpunu dokumentaciju do 31.08.2019., smatrat će se da su odustali od upisa u programe odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Vukovar II.

 

Родитељи који су поднели Захтев за упис деце у програме предшколског васпитања и образовања Дечјег вртића Вуковар II за педагошку 2019./2020. годину могу се јавити у Управу вртића, Кардинала Алојзија Степинца 46, Вуковар у циљу склапања Уговора о пружању услуга предшколског васпитања, образовања и неге од 23.07.-31.08.2019. године, радним даном од 7:00 до 15:00 часова.

Родитељи који не приступе потписивању Уговора или не доставе потпуну документацију до 31.08.2019., сматраће се да су одустали од уписа у програме васпитања и образовања Дечјег вртића Вуковар II.

 

Lista upisa za pedagošku 2019./2020. godinu.pdf

Листа уписа за педагошку 2019./2020. годину.pdf

Natječaj za upis djece u programe predškolskog odgoja za pedagošku 2019./2020. godinu

Dječji vrtić Vukovar II raspisuje Natječaj za upis djece u programe predškolskog odgoja za pedagošku 2019./2020. godinu, koji počinje dana 24.05.2019. i traje do 31.05.2019. Vaše Zahtjeve za upis možete predati radnim danom od 7:00 do 15:00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Vukovar II, Centralni objekt "Radost", Kardinala Alojzija Stepinca 46, Vukovar.

Дечји вртић Вуковар II расписује Конкурс за упис деце у програме предшколског васпитања за педагошку 2019./2020. годину, који почиње дана 24.05.2019. и траје до 31.05.2019. Ваше Захтеве за упис можете предати радним даном од 7:00 до 15:00 часова у просторијама Дечјег вртића Вуковар II, Централни објекат "Радост", Кардинала Алојзија Степинца 46, Вуковар.

 

Natječaj za upis djece u programe predškolskog odgoja za pedagošku 2019./2020. godinu.pdf

 

Прилози:

Zahtev za upis / Захтев за упис

Inicijalni upitnik / Иницијални упитник

Privola za obradu podataka / Сагласност за обраду података

Upis djece u pedagošku 2018./2019.

Objavljujemo popis djece sa inicijalima koja su predala zahtjev i ispunjavaju uvjete za upis u pedagošku 2018./2019. godinu. Roditelji koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju za upis mogu se javiti u Upravu vrtića u cilju sklapanja Ugovora o pružanju usluga predškolskog odgoja od 20.-31.kolovoza 2018. godine, od 7:00 do 15:00 sati.

 

UPIS DJECE U VRTIĆ 2018.-2019.

УПИС ДЕЦЕ У ВРТИЋ 2018.-2019.

 

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

V U K O V A R

KLASA: 601-01/17-01/01

URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-32

Vukovar, 21. svibnja 2018.

                Na temelju članka 15.a, 23.a i članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07 i 94/13),  članka 11., 12.,13.,  14. i 30.  Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar II (KLASA:601-02/17-02/01, URBROJ:2196/01-JT-5-05-17-02), od 26.lipnja 2017. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, na 57. sjednici održanoj 21. svibnja 2018. godine objavljuje

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

ZA PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU

Opširnije...

2017 Javni poziv za upis u program predškole za pedagošku 2017.-2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II
V U K O V A R


KLASA: 601-01/17-02/01
URBROJ: 2196/01-JT-5-02-17-55
Vukovar, 15. rujna 2017.


Temeljem članka 23-a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), članaka 1., 16. i 18. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010), članka 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/2014) te članka 2. i 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vukovar II (KLASA: 601-02/17-02/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-17-02), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II, objavljuje

JAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE
ZA 2017./2018. PEDAGOŠKU GODINU

Opširnije...

Prijedlog upisa u programe predškolskog odgoja

Temeljem Odluke Upravnog vijeća o usvajanju Prijedloga upisa djece u programe predškolskog odgoja u Dječji vrtić Vukovar II (KLASA:601-02/17-05-3/40, URBROJ:2196/01-JT-5-05-17-01), od 11.srpnja 2017. godine, Dječji vrtić Vukovar II objavljuje Prijedlog upisa za 2017./2018. godinu.

Opširnije...

Zahtjev za upis 2017-2018

Z A H T J E V ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ
З А Х Т Е В ЗА УПИС ДЕТЕТА У ДЕЧЈИ ВРТИЋ

Opširnije...

Copyright © 2017 DV Vukovar II