^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Poziv na razgovor - natječaj za odgojitelja (m/ž) od 26.11.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

V U K O V A R

KLASA: 112-01/18-08/04

URBROJ: 2196/01-JT-5-02-18-01

Vukovar, 06. prosinca 2018.

 

POZIV NA RAZGOVOR

natječaj za radno mjesto odgojitelja (m/ž), objavljen 26.11.2018.:

- pet (5) izvršitelja za rad na određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2019.

- jedan (1) izvršitelj za rad na određeno puno radno vrijeme – zamjena zaposlenika na bolovanju

 

Razgovor s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja održat će se dana 10. prosinca 2018. godine (ponedjeljak) u prostorijama Dječjeg vrtića Vukovar II, Kardinala Alojzija Stepinca 46 u Vukovaru.

Razgovor s kandidatima se provodi u svrhu provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje posla, na osnovu kojeg Povjerenstvo Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Vukovar II predlaže kandidate za prijem u radni odnos.

Povjerenstvo je utvrdilo da su formalne uvjete za pristup razgovoru s Povjerenstvom ispunili sljedeći kandidati te isti mogu pristupiti razgovoru u navedeno vrijeme:

  1. A.A. -  9:00h
  2. D.C. -  9:00h
  3. S.B. -  9:30h
  4. N.T. -  9:30h
  5. S.G. - 10:00h
  6. A.M. - 10:00h
  7. T.P. -  10:30h

Povjerenstvo je utvrdilo kandidate koji ne ispunjavaju uvjete za pristup razgovoru:

  1. G.K.             - nepotpuna dokumentacija
  2. M.M.Č.         - nepotpuna dokumentacija
  3. I.D.               - neodgovarajuća stručna sprema

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po dolasku na razgovor, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Izvješće Povjerenstva za izbor kandidata po raspisanom natječaju objavit će se na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Vukovar II (http://www.dv-vukovar2.hr/index.php/dokumenti/natjecaji).

                                                                                                            Predsjednica povjerenstva

                                                                                                                     Marina Latinović

 

Copyright © 2017 DV Vukovar II