^ Na Vrh
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

 

 O NAMA

Dječji vrtić  Vukovar II  javna je ustanova  koja  ostvaruje programe predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi. Osnovna djelatnost vrtića obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

Vrtić je osnovan  odlukom osnivača Grada Vukovara te registriran pri Trgovačkom sudu u Osijeku 1998. godine (Tt-98/435-11).

Poslove predškolskog odgoja   ustrojavamo u dva objekta:

  • Dječji vrtić  „Radost“  - Kardinala Alojzija Stepinca 46., Vukovar
  • Dječji vrtić  „Borovo“  - Kralja Zvonimira b.b., Borovo naselje

Osnovna specifičnost u radu našeg vrtića je   zadovoljavanje iskazanih potreba i  interesa roditelja u ostvarivanju prava na odgoj i obrazovanje djece pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina te  ostvarivanje  odgojno-obrazovnog rada na srpskom jeziku  uz obvezno učenje hrvatskog jezika. U svezi, ostvarivanja prava na odgoj i obrazovanje na materinskom jeziku i pismu, osnovna specifičnost odgojno-obrazovnog rada je učenje i njegovanje materinskog  srpskog jezika te  inkorporiranje sadržaja rada na očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta djece pripadnika srpske nacionalne zajednice kao i provedba  sadržaja i aktivnosti za razvijanje komunikacijskih vještina  na hrvatskom jeziku i upoznavanje tradicije i kulture hrvatskog naroda.

NAŠA MISIJA

Misija Dječjeg vrtića Vukovar II je temeljem suvremene koncepcije predškolskog odgoja poticati cjeloviti psihofizički razvoj djeteta te  ostvarivati prava srpske nacionalne manjine na obrazovanje na materinskom  jeziku na promicanju jezika, običaja i kulturne baštine srpske nacionalne manjine  u Republici Hrvatskoj.

NAŠA VIZIJA

Vizija Vrtića je postati predškolska ustanova koja će visokim kvalitetom rada  razvijati i njegovati materinski srpski  i nematerinski hrvatski  jezik i interkulturalnost,   doprinositi razvijanju pozitivne slike o sebi i osjećaja  pripadnosti multikulturalnoj zajednici te odgoj i priprema djece predškolske dobi  za uspješno participiranje u suvremenom životu.

    

           Kontakti:

Telefon: 032/ 441-608

             032/ 441-288

Mob. Telefon: 099/ 343-16-56

 

            1. Upravljanje

        Upravno vijeće

                 Upravno vijeće  je  tijelo upravljanja vrtićem s pravima i odgovornostima utvrđenih zakonom, drugim propisima  donesenim temeljem zakona, Statutom te drugim općim aktima vrtića.

            2. Stručna tijela Vrtić

                Odgojiteljsko vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, a čine ga svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni djelatnici koji ostvaruju programe predškolskog odgoja.

Brošura

 
Copyright © 2017 DV Vukovar II