DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

ДЕЧЈИ ВРТИЋ ВУКОВАР II

x

OKRUŽENJE ZA UČENJE DJECE

11.11.2021.
Okruženje najsnažnije određuje kvalitetu iskustava djece rane dobi, a time i kvalitetu njihova učenja. U stvaranju poticajnog materijalnog i socijalnog okruženja polazimo od suvremenih znanstvenih spoznaja o prirodi učenja djeteta koje naglašavaju da ono uči čineći u interakciji s drugom djecom i odraslima.
Okruženje za učenje djece u svakoj odgojnoj skupini uvelike ovisi o specifičnostima određene skupine djece, razvojnim mogućnostima i interesima, ali i samom odgojitelju koji stvara uvjete za zadovoljavanje djetetovih potreba i interesa u cjelokupnom odgojno-obrazovnom pristupu.
Planiranje, organiziranje i stvaranje poticajnih prostorno-materijalnih i socijalnih uvjeta u vrtiću temeljimo na kontinuiranom promišljanju slijedećih pitanja:
• Koje su stvarne potrebe djece?
• Kako djeca prirodno i najučinkovitije uče? 
• Kakvi uvjeti omogućuju djeci da zadovoljavaju svoje potrebe i uče na prirodan način?
• Koja je uloga odgojitelja u odgoju i učenju predškolskog djeteta?
• Što zanimljivo djeca mogu u određenom prostoru raditi?
• Kako konkretno ponuđene materijale mogu koristit?
• U kojoj mjeri ovako osmišljen prostor potiče ( ili onemogućava) učenje djeteta?
Prostore vrtića koje djeca koriste nudimo u obliku manjih centara. Takvom organizacijom prostora poštujemo interes djece i stvaramo uvjete za suradničko učenje u manjim skupinama, razvijanje suradničkih odnosa i razmjenu ideja s ostalom djecom. Na taj način odgojitelji, kao nenametljivi  suradnici u igri, djecu potiču na samostalnost, upornost, ovladavanje problemima kojima se bave, uvažavajući djecu kao aktivne i ravnopravne sudionike.
Kontinuiranim istraživanjem , (samo) procjenom vlastite pedagoške prakse i njezinog utjecaja na dijete pokušavamo stvarati odgojno - obrazovni kontekst koji potiče razvoj različitih kompetencija djeteta. Nastojimo postići da se djeca u vrtiću osjećaju dobro i da pri tom imaju višestruke mogućnosti izbora aktivnosti. Stvaranjem kvalitetnih poticajnih materijala i kvalitetnim odgojno-obrazovnim pristupom odgojitelja, potičemo postepeni razvoj različitih kompetencija djece.