DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

ДЕЧЈИ ВРТИЋ ВУКОВАР II

29.04.2024.
UPISI DJECE U PEDAGOŠKU 2024./2025. GODINU

Prijave za upis djece u program predškolskog odgoja i obrazovanja podnose se od 07. do 14. svibnja 2024. godine: osobnim dolaskom na adresu Centralnog objekta „Radost“ Dječjeg vrtića Vukovar II, Kardinala Alojzija Stepinca 46, u Vukovaru, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.

Opširnije...
29.12.2021.
Poziv na razgovor (intervju)

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU) za radno mjesto Odgojitelj (m/ž) - 1 (jedan) izvršitelj na određeno puno radno vrijeme – do povratka radnice s bolovanja, odnosno rodiljnog i roditeljskog dopusta

Opširnije...
16.11.2021.
Početak rada kraćeg programa za potencijalno darovitu djecu

U sklopu projekta „Super je biti različit“, koji se financira sredstvima iz Evropskog socijalnog fonda, u Dječjem  vrtiću Vukovar II prošle godine razvijen je i verificiran novi program rada za potencijalno darovitu djecu . Nakon provedenog testiranja kroz psiho-dijagnostička sredstva kojima se mjere sposobnosti kod djece, početkom 11. mjeseca započeli smo s drugom godinom provođenja ovog programa. Testiranje djece provela je stručna suradnica psihologinja, a korišteni su testovi općih sposobnosti i testovi kreativnosti za testiranje stvaralačkih sposobnosti. Održan je prvi roditeljski sastanak sa roditeljima nove djece koja su uključena u program, na kojem je odgojiteljica koja će ga provoditi predstavila sam program, prostor i materijale kojima će se djeca koristiti, te psihologinja koja je uvela roditelje u čarobni svijet darovite djece , te nešto više o osobinama darovite djece , njihovim sklonostima i važnosti podrške u poticanju specifičnih sposobnosti i potreba. Program igraonice uključuje intelektualno izazovne aktivnosti za poticanje kreativnog mišljenja i socijalnih vještina , konstruktorsko- modelarske aktivnosti za poticanje inovativnog mišljenja, izvođenje eksperimenata i malih projekata te rad na multimedijalnim tehnologijama s odabranim programima za poticanje logičkog i kombinatoričkog mišljenja, mozgalice, igre kreativnog rješavanja problema, zagonetke, pitalice, strateške, logičko-kombinatoričke igre itd. Uključivat će i  savjetovanje i razmjenu informacija s roditeljima.

Opširnije...
11.11.2021.
OKRUŽENJE ZA UČENJE DJECE

Okruženje najsnažnije određuje kvalitetu iskustava djece rane dobi, a time i kvalitetu njihova učenja. U stvaranju poticajnog materijalnog i socijalnog okruženja polazimo od suvremenih znanstvenih spoznaja o prirodi učenja djeteta koje naglašavaju da ono uči čineći u interakciji s drugom djecom i odraslima. Okruženje za učenje djece u svakoj odgojnoj skupini uvelike ovisi o specifičnostima određene skupine djece, razvojnim mogućnostima i interesima, ali i samom odgojitelju koji stvara uvjete za zadovoljavanje djetetovih potreba i interesa u cjelokupnom odgojno-obrazovnom pristupu. Planiranje, organiziranje i stvaranje poticajnih prostorno-materijalnih i socijalnih uvjeta u vrtiću temeljimo na kontinuiranom promišljanju slijedećih pitanja: • Koje su stvarne potrebe djece? • Kako djeca prirodno i najučinkovitije uče? • Kakvi uvjeti omogućuju djeci da zadovoljavaju svoje potrebe i uče na prirodan način? • Koja je uloga odgojitelja u odgoju i učenju predškolskog djeteta? • Što zanimljivo djeca mogu u određenom prostoru raditi? • Kako konkretno ponuđene materijale mogu koristit? • U kojoj mjeri ovako osmišljen prostor potiče ( ili onemogućava) učenje djeteta? Prostore vrtića koje djeca koriste nudimo u obliku manjih centara. Takvom organizacijom prostora poštujemo interes djece i stvaramo uvjete za suradničko učenje u manjim skupinama, razvijanje suradničkih odnosa i razmjenu ideja s ostalom djecom. Na taj način odgojitelji, kao nenametljivi suradnici u igri, djecu potiču na samostalnost, upornost, ovladavanje problemima kojima se bave, uvažavajući djecu kao aktivne i ravnopravne sudionike. Kontinuiranim istraživanjem , (samo) procjenom vlastite pedagoške prakse i njezinog utjecaja na dijete pokušavamo stvarati odgojno - obrazovni kontekst koji potiče razvoj različitih kompetencija djeteta. Nastojimo postići da se djeca u vrtiću osjećaju dobro i da pri tom imaju višestruke mogućnosti izbora aktivnosti. Stvaranjem kvalitetnih poticajnih materijala i kvalitetnim odgojno-obrazovnim pristupom odgojitelja, potičemo postepeni razvoj različitih kompetencija djece.

Opširnije...

Natječaji

Super je biti različit

Jelovnik