DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

ДЕЧЈИ ВРТИЋ ВУКОВАР II

x

Početak rada kraćeg programa za potencijalno darovitu djecu

16.11.2021.
U sklopu projekta „Super je biti različit“, koji se financira sredstvima iz Evropskog socijalnog fonda, u Dječjem  vrtiću Vukovar II prošle godine razvijen je i verificiran novi program rada za potencijalno darovitu djecu .
Nakon provedenog testiranja kroz psiho-dijagnostička sredstva kojima se mjere sposobnosti kod djece, početkom 11. mjeseca započeli smo s drugom godinom provođenja ovog programa. Testiranje djece provela je stručna suradnica psihologinja, a korišteni su testovi općih sposobnosti i testovi kreativnosti za testiranje stvaralačkih sposobnosti.
Održan je prvi roditeljski sastanak sa roditeljima nove djece koja su uključena u program, na kojem je odgojiteljica koja će ga provoditi predstavila sam program, prostor i materijale kojima će se djeca koristiti, te psihologinja koja je uvela roditelje u čarobni svijet darovite djece , te nešto više o osobinama darovite djece , njihovim sklonostima i važnosti podrške u poticanju specifičnih sposobnosti i potreba.
Program igraonice uključuje intelektualno izazovne aktivnosti za poticanje kreativnog mišljenja i socijalnih vještina , konstruktorsko- modelarske aktivnosti za poticanje inovativnog mišljenja, izvođenje eksperimenata i malih projekata te rad na multimedijalnim tehnologijama s odabranim programima za poticanje logičkog i kombinatoričkog mišljenja, mozgalice, igre kreativnog rješavanja problema, zagonetke, pitalice, strateške, logičko-kombinatoričke igre itd. 
Uključivat će i  savjetovanje i razmjenu informacija s roditeljima.