DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II

ДЕЧЈИ ВРТИЋ ВУКОВАР II

Kontakt

Ravnateljica:
Marina Latinović
099/343-16-56
ravnateljica@dv-vukovar2.hr

Tajništvo:
Milijana Čavić
032/441-288
tajnistvo@dv-vukovar2.hr

Računovodstvo:
Mirjana Vlašić
032/441-608
racunovodstvo@dv-vukovar2.hr

Pedagog:
Jasmina Stepanović
pedagog@dv-vukovar2.hrCentralni objekt "Radost"
Kardinala Alojzija Stepinca 46, Vukovar
Područni objekt "Borovo"
Kralja Zvonimira 33, Vukovar