• Super je biti različit
  • Super je biti različit

Super je biti različit

Projekt “Super je biti različit” usmjeren je na unaprijeđenje, razvoj i provedbu novih programa rada s darovitom djecom i djecom sa poteškoćama u razvoju (poteškoće iz autističnog spektra) Dječjeg vrtića Vukovar I i Dječjeg vrtića Vukovar II. Projektom će se unaprijediti kvaliteta života darovite djece i djece s poteškoćama u razvoju, njihovim uključivanjem u postojeće i nove programe dječjih vrtića.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Za više informacija o EU fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr i http://www.esf.hr/.

Izradu mrežne podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Više o projektu

  • Ukupna vrijednost projekta

    1.301.245,35 kn

  • Iznos EU potpore

    1.301.245,35 kn

  • Razdoblje provedbe projekta

    26.12.2019. - 26.12.2022.

Timski rad je oblik aktivnosti koju obavlja grupa na način da se podjela rada temelji na ...

Naučili smo što je reakcija, kako nastaje, zašto neka ulja tonu, a druga plutaju, što su ...

Prva aktivnost na našoj radionici prošlog četvrtka  bila je igra Asocijacija. Asocijacija ...

Dječji vrtić Vukovar I

Dječji vrtić Vukovar II